Katt - frihet och ansvar

Miljö- och hälsoskyddskontoret får då och då samtal från människor som upplever katter i grannskapet som ett problem. Klagomålen gäller till exempel förvildade tamkatter, katter som förorenar sandlådor och katter som smiter in i bostäder eller som orsakar allergiska besvär.

Hitta lösningar tillsammans

Ibland är det otydligt vem som har ansvar eller skyldighet när det kommer till problem som orsakas av lösgående katter. Medan det är kattägarens ansvar att se till att katten inte orsakar olägenhet eller skada för andra människor, så visar rättspraxis (vägledande avgöranden i domstol) att katter har rätt att röra sig fritt utomhus. Varje fastighetsägare har dessutom ett ansvar att freda sin egendom.

För att behålla grannsämjan är det viktigt att både kattägare och grannar gör sitt bästa för att hitta lösningar som fungerar för alla. Se gärna råd om katter i högerspalten.

Vem har frågan?

Vilken myndighet som har hand om problem som gäller katter beror på problemets karaktär (se här för mer information):

  • Polisen har hand om frågor som gäller skadegörelse och kan kontaktas om katten förstör egendom.
  • Länsstyrelsen har tillsyn på djurskydd och skall kontaktas om en katt far illa.
  • Miljö- och hälsoskyddskontoret handlägger ärenden där människors hälsa påverkas, till exempel vid allergi, smittspridning och eventuell lukt.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Relaterade dokument

Relaterade länkar

Relaterade länkar