Eldning utomhus

Eldning utomhus bör undvikas eftersom det kan ge upphov till luftföroreningar. Röken kan orsaka besvär för både människor och djur. Om du ändå ska elda så får du här råd om hur du ska gå till väga!

När får jag elda?

  • Ring 08-454 83 39 för att få aktuell brandriskprognos från Storstockholms brandförsvars telefonsvarare.
  • Elda inte efter mörkrets inbrott eller i anslutning till skymning. Detta gäller inte valborgsmässoeldar.
  • Tänk på grannarna när du eldar! Känsliga personer kan få besvär av rök. Vid vissa väderförhållanden kan röken från din eld gå raka vägen in i grannens ventilationssystem. Undvik att elda vid sådana tillfällen!
  •  Eldning får endast ske under förutsättning att grannarna inte kan bli störda av röken och att eldningsförbud inte råder.

Vad är olämpligt att elda?

  • Trädgårdsavfall som uppkommer vid normal trädgårdsskötsel bör i första hand komposteras på den egna fastigheten. Kan det inte komposteras på fastigheten så kan du lämna sådant avfall till Brista Återvinningscentral. Det är gratis om det är sorterat och lämnas av privatpersoner. Dit kan man även lämna grenar och kvistar.
  • Avfall som uppkommer vid större omläggningsarbete, till exempel stubbar, träd, stockar och stora mängder av grenar, räknas som byggavfall och får inte eldas. Även sådant avfall kan lämnas till Brista Återvinningscentral.
  • Gräsklipp, mossa, löv och annat som kan komposteras får inte eldas. 
  • All eldning med hushållsavfall, plast, gummi, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjudet. Detta gäller både inomhus i vedpanna, braskamin eller liknande samt även vid eldning utomhus, inklusive eldning av valborgsmässoeldar.

Valborgsmässoeldar

För att få anordna en tillställning på allmän plats, som till exempel ett Valborgsfirande, krävs det enligt ordningslagen tillstånd. Det är Polismyndigheten i Stockholms län, Tillståndsenheten, som beviljar tillstånd. Blanketten du ska använda finns på Polisens hemsida och heter ”Ansökan tillstånd ordningslagen”. Ifylld ansökan skickas till

Polismyndigheten
Region Stockholm 106 75 Stockholm
E-post: registrator.stockholm@polisen.se

Om det är fråga om ett mindre arrangemang i en egen förening på privat mark, krävs normalt inget tillstånd. Notera dock vilka regler som gäller för eldning av trädgårdsavfall i kommunen.
Oavsett om tillställningen är tillståndspliktig eller inte ska eldning ske på ett sådant sätt att det inte medför någon risk för brandspridning till närliggande byggnader.   ”

Mer information om eldning

Är du osäker på när och hur du kan elda, ring brandkåren i Attunda för råd, telefonnummer 08-594 696 00.

Vill du veta mera vad du får elda och hur det kan påverka dina grannar,  ring miljö- och hälsoskyddskontoret, tel 08-591 260 00.

Tänk på att det är alltid den som har ”tänt på” som är juridiskt ansvarig!

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar