Energi och uppvärmning

Energianvändningen i våra bostäder står för ungefär en tredjedel av vår klimatpåverkan. En stor del av energin i bostaden går åt till uppvärmning.  Småskaliga värmeanläggningar innebär ibland ytterligare påverkan på hälsa och miljö. Därför finns det regler och krav enligt Miljöbalken kring vissa typer av värmeanläggningar.

Olika slags uppvärmning passar på olika ställen

I tätbebyggda områden kan fjärrvärme vara ett alternativ - kontakta Fortum för mer information kring förutsättningarna där du bor. På landsbygden värms bostäderna ofta med hjälp av en villapanna. Många av dessa har tidigare eldats med olja men allt fler övergår till förnybara bränslen som pellets. Att använda värmepumpar som utnyttjar små temperaturskillnader för att utvinna energi, är ett sätt att effektivisera energianvändningen för uppvärmning.

Vi ska inte heller glömma solen som kan ge ett billigt energitillskott med små medel - här kan du läsa om hur man bygger en egen luftsolfångare!

Regler och tillstånd

För installation av värmepumpar krävs tillstånd eller anmälan till Miljö- och hälsoskyddskontoret. Även hantering av köldmedia och cisterner kan i vissa fall kräva rapportering till miljökontoret. För mer information, se länkarna till vänster eller kontakta energi- och klimatrådgivningen.

Kontakta energi- och klimatrådgivningen

Hos energi- och klimatrådgivarna kan du få opartisk information om vilken uppvärmningsform som passar ditt boende. De kan också berätta om bidrag som finns att söka och vilka tillstånd som behövs från kommunen när du ska ändra på uppvärmningen i din bostad.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation