Cistern som tas ur bruk

När en cistern tas ur bruk ska detta anmälas till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Skrotning

Cisternen skall vara tömd och rengjord. Underjordiska cisterner bör tas upp och lämnas för skrotning. Om det av någon anledning inte är möjligt bör de fyllas med sand för att undvika sättningar. Åtgärder ska vidtas så att cisternen inte kan fyllas på av misstag.

Vissa nivåmätare kan innehålla kvicksilver och dessa skall monteras bort och lämnas till en miljöstation som farligt avfall.

För mer information om cisterner, liksom intyg om cistern som tas ur bruk, hittar du till höger.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar

Relaterade länkar