Energibesparingar i småhus

Småhus i vinterskrud. Foto: Futureimagebank.com

Det finns många sätt att spara energi för den som bor i villa. Följande tips kommer från seminariet "Efter elvärmen" i Märsta vintern 2009. Kommunens energi- och klimatrådgivare var då på plats för att informera om alternativa uppvärmningssystem och ge energispartips anpassade för boende i småhus.

Billigast byta vanor

Vissa energisparåtgärder är billiga, andra är dyrare. Billigast är de besparingar du åstadkommer bara genom att ändra ditt beteende - som att ta kortare duschar, eller stänga av apparater som drar el standby. Effekten av den här typen av åtgärder ska inte underskattas - undersökningar visar att ca 10 % av hushållselen i ett genomsnittshushåll går till standby-förbrukning.

Det går åt ungefär lika mycket energi till varmvatten som till hushållsel i ett småhus. En tiominuters dusch om dagen kostar upp till 2000 kr per år, men med snålspolande handtag kan man halvera kostnaden. Har man en elvärmd varmvattenberedare kan man koppla den till en solfångare och få gratis, helt klimatneutralt, varmvatten under delar av året.

Kostnadseffektiva investeringar

För att göra de riktigt stora vinsterna kan man dock behöva göra större investeringar, som att isolera, byta fönsterglas eller byta uppvärmningssystem. Men även här kan man börja i rätt ände, och det brukar vara på vinden. Visste du att man gott och väl kan ha 50 cm isolering mot taket? Att isolera taket är en billig åtgärd som ändå ger relativt stor effekt, med andra ord en kostnadseffektiv investering.

Vill du veta mer?

Energi- och klimatrådgivarna finns tillgängliga på telefon, e-mail och hemsida för att ge svar på dina frågor. Till höger hittar du också ett faktablad just för dig som bor i småhus, det kan vara ett bra ställe att börja!

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Relaterade dokument