Fånga energin från solen!

Solenljuset innehåller mycket energi. Foto: Futureimagebank.comDe solstrålar som träffar jorden innehåller enorma mängder energi. Faktum är att om vi kunde ta tillvara all den solenergi som träffar jorden under en timme skulle den räcka till att täcka hela mänsklighetens energibehov under ett helt år.

Vi använder hela tiden energi som ursprungligen kommer från solen – t.ex. genom maten vi äter, bensinen i våra bilar och i elen från vind- och vattenkraftverk. Solen driver de flesta av jordens naturliga processer. Men det går att utnyttja solens energi i mer direkt form.

Solen kan ge både värme och elektricitet

Med hjälp av en solfångare och solceller kan man producera både värme och el.

Solfångare ger värme...

Grundprincipen för en solfångare är enkel – man låter solen värma upp exempelvis vatten, som sedan kan användas för uppvärmning eller som kranvatten. Man kan också med en enklare solfångare värma luft som tillskott för uppvärmning - läs mer om om hur Jonas Jonsson i Märsta har sänkt både sitt energibehov och sina kostnader med hjälp av en luftsolfångare.

... och solceller ger el

Solceller omvandlar solljuset till el. Verkningsgraden, andelen av det instrålade solljuset som kan omvandlas till el, ligger hos vanliga solceller gjorda av kisel ligger på mellan 15  och 20 %. Men forskning på alternativa lösningar som tunnfilmsceller, bioplastceller och artificiell fotosyntes pågår. Dessa metoder kan både öka verkningsgraden och göra solcellerna billigare.

Bidrag för solceller

Man kan ansökan om ekonomiskt stöd på upp till 45 % av installationskostnaden för installation av solceller, dvs solenergianläggningar som producerar el. Stödet gäller alla sorters nätanslutna solcellssystem inklusive hybridsystem som ger både el och värme. Installationer som påbörjats tidigast 1 juli 2009 och som avslutas senast 31 december 2012 är giltiga för ansökan om stödet.

Bidrag för solvärme

Även för solvärmesystem går att söka bidrag om 2,50 kr per beräknad kWh. En övre gräns på maximalt 7 500 kr per småhuslägenhet och maximalt 3 miljoner kr per projekt gäller.

Mer information

Länsstyrelsen hanterar ansökningar till båda typerna av stöd för solenergi. Mer information om solceller och solfångare hittar du via länkarna till höger.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation