Grävarbeten och fornlämningar

Enligt lagen om kulturminnen är det förbjudet att på något sätt förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning utan tillstånd från länsstyrelsen. Detta är något man behöver tänka på i samband med alla arbeten som innebär schaktning eller grävning som till exempel installation av bergvärme eller ytjordvärme.  

Information om fornlämningar

För att ta reda på om det finns någon fornlämning som berörs av det tänkta arbetet kan man kontakta länsstyrelsens kulturmiljöenhet, se under relaterad information till höger. Det går även bra att kontakta Sigtuna Museum med frågor gällande fornlämningar. Museet kan dock inte fatta några beslut som rör fornlämningar, det gör alltid länsstyrelsen.

Stora mängder fornlämningar i Sigtuna kommun

Det finns stora mängder fornlämningar i Sigtuna kommun. Hela centrala Sigtuna stad ligger inom en fornlämning. Om du är intresserad av att veta var fornlämningar finns kan du kontakta Sigtuna Museum, se under relaterad information till höger.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar