Viktigt att veta om lågenergilampor

Lågenergilampor, precis som lysrör, innehåller små mängder kvicksilver. Detta är något man måste ta hänsyn till när lampan ska återvinnas eller om en lampa går sönder.

Uttjänta lampor

Lysrör och lågenergilampor ska precis som glödlampor sorteras som el-avfall. Uttjänta lampor kan lämnas på Brista återvinningscentral eller på en miljöstation. I tätbebyggda områden sker också en fastighetsnära insamling av el-avfall under bestämda veckor. Läs mer via länken till höger.

När en lampa går sönder

Trasiga lågenergilampor och lysrör sorteras som farligt avfall. Farligt avfall kan i Sigtuna kommun lämnas på samma ställen som el-avfall.

Det är också mycket viktigt att den trasiga lampan städas undan på rätt sätt i hemmet. Är lampan varm när den går sönder ska dörrar stängas och rummet vädras i 20-30 min innan lamprester tas upp. Läs mer om hur man ska gå till väga på kemikalieinspektionens hemsida via länken til höger.

Kvicksilver kontra energi

Det kan verka konstigt att ersätta glödlamporna med lampor som innehåller ett ämne som enligt svensk lag är förbjudet att använda sedan juni 2009. Men faktum är att det idag bildas mer kvicksilver vid framställningen av den el som går åt till att driva glödlamporna än det gör för att producera de lågenergilampor som krävs för att ersätta glödlamporna. Och då har vi ju dessutom gjort en stor energibesparing!

Hur mycket kvicksilver som sprids p g a elanvändningen beror förstås på hur elen produceras. El-produktion med hjälp av fossila bränslen, framför allt kol, orsakar en betydande spridning av kvicksilver. I Sverige produceras väldigt lite el med fossila bränslen, men i ett Europeiskt perspektiv står kolkraften för merparten av elproduktionen.

När energiförbrukningen i Sverige är som störst, importeras kolkraftsel från Europa. Denna kolkraftsel som vi använder "på marginalen" kan vi slippa genom att minska topparna i vår energianvändning, t.ex. genom att byta ut glödlampor mot lågenergilampor. Genom att minska vår energianvändning skapar vi dessutom ett utrymme för att exportera "renare" el till resten av Europa.

Lysdioder/LED-lampor

Lysemitterande dioder innehåller inte något kvicksilver och kan därför vara ett ännu bättre alternativ ur miljösynpunkt än lågenergilampor. Utbudet av LED-lampor ökar snabbt och priserna går kontinuerligt nedåt. LED-lampor har också en överlägsen livslängd.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation