Bo

Bostadshus i Märsta. Foto: Lisa Henningsson

Sedan 1970 har användningen av hushållsel i Sverige ökat med 250 %. Ökningen beror på att vi använder allt fler elektriska apparater. Mest el går åt till belysning, därefter kommer kyl och frys och på tredje plats underhållningselektronik, d.v.s. TV, datorer mm.

Sveriges elproduktion

Klimatpåverkan av elanvändningen beror på hur elen har producerats. Bara 4,5 % av Sveriges elproduktion baseras på fossila bränslen, däremot utgör kärnkraften 46 % av Sveriges produktion av el. Kärnkraft ger inte upphov till några stora koldioxidutsläpp, men produceras med hjälp uran som är en ickeförnybar råvara. Torra år när man inte kan utvinna så mycket vattenkraft (som i genomsnitt står för knappt 46 % av svensk elproduktion) importeras el som ofta är framställd av fossila bränslen.

Mindre olja men mer el

Den totala energianvändningen i bostäderna var ungefär densamma från 1970 till 2000, men det har skett en stor förändring i fördelningen mellan olika energislag. Sedan 1970 har användningen av olja minskat radikalt medan el- och fjärrvärmeanvändningen ökat. Sedan år 2000 har den totala förbrukningen minskat något, främst tack vare installation av värmepumpar, tilläggsisoloering och fönsterbyten, men också för att gamla mer energikrävande apparater byts ut mot nya och mer energisnåla.

Den årliga energiförbrukningen i ett genomsnittligt småhus i Sverige är 25 000 kWh.

Minska energiförbrukningen

Det finns många enkla och billiga knep för att minska energiförbrukningen i bostaden. T.ex. kostar en resurseffektiv blandare till vattenkranen bara någon hundralapp mer än en vanlig blandare. Med effektiva blandare på tre ställen kan ett mindre hushåll spara 1000 kWh energi och en avsevärd mängd vatten. Här kommer några andra tips på vad du kan göra i din bostad för att spara energi och pengar och förbättra för miljön! Läs mer på energirådgivningens hemsida.

... för uppvärmning

... från elektrisk utrustning och belysning

... i köket

... i badrummet

... i tvättstugan

Byt till förnybara energikällor

  • Köp miljömärkt el. På så vis styrs produktionen från fossila och ickeförnybara källor till förnybara energislag. Kostnaden är några få öre per kilowattimme.
  • Byt ut oljepannan.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation