Flygplatsen då..?

Att husera landets största flygplats kan tyckas rimma illa med klimatarbete. Kommunen tar sitt ansvar genom att samarbeta med Swedavia på Arlanda flygplats om åtgärder för att minska de utsläpp av klimatpåverkande gaser som blir följden av flygplatsens verksamhet. Faktum är att Arlanda flygplats med sitt utsläppstak bidrar till klimatarbetet i kommunen!

Villkor för flygplatsverksamheten

Flygplatsen genererar stora mängder växthusutsläpp dels från själva flygplanstrafiken, men också från marktransporter (trafiken till och från samt på flygplatsen). För Arlanda flygplats finns ett villkor om koldioxidutsläpp, ett utsläppstak, som gäller för flygverksamheten och alla marktransporter tillsammans. Enligt villkoret får koldioxidutsläppen inte överstiga utsläppsnivån för år 1990. År 2007, när det totala utsläppet gick upp till 345 500 ton, överskreds villkoret med drygt 3 000 ton.

Inte bara utsläpp från flyglanen

Det är svårt att minska utsläppen från flygplanen. Därför arbetar Swedavia mycket med att minska utsläppen från andra poster som marktransporter och uppvärmning. Kommunen samarbetar med Swedavia om åtgärder som kan minska utsläppen av växthusgaser. Många åtgärder kommer också andra delar av kommunen till del, t.ex. förbättrad kollektivtrafik till flygplatsen och etablering av en tankstation för biogas.

Sigtuna kommun och Swedavia arbetar för att:

  • Förbättra kollektivtrafiken till och från flygplatsen.
  • Göra det möjligt att tanka förnyelsebara bränslen. Inom ramen för samarbetet har en biogastankstation byggts på Statoil på Arlanda.
  • Minska utsläppen kopplade till arbetspendling. Ett EU-projekt genomförs på södra fraktområdet på Arlanda flygplats med målet att minska utsläppen från resor till och från arbetet med 10 %. Utöver företagen på fraktområdet deltar Swedavia (tidigare LFV), Trafikverket, SL, UL och som sagt Sigtuna kommun.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation