Mat och Kretslopp

Grönsaker. Foto: Futureimagebank.com

Maten står för en stor del av vår miljöpåverkan, både i form av utsläpp av olika växthusgaser och spridning av näringsämnen och kemikalier. Också hur vi hanterar avfall som uppstår när vi lagar mat, och på restauranger eller i industrin när vi köper färdiglagad mat, påverkar miljön.

Ekologiska livsmedel

Sigtuna kommun har som mål att 30 % av den mat som serveras inom kommunens verksamheter ska vara ekologisk år 2011. Ekologisk mat produceras utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel och sker i stor utsträckning i ett lokalt kretslopp. När vi köper ekologiska livsmedel bidrar vi till att minska spridningen av kemikalier i naturen, och förstås i våra kroppar.

För att öka andelen ekologiskt utan att drastiskt öka kostnaderna för livsmedel utbildas har matpersonalen utbildats om ekologiska produkter och om S.M.A.R.T-metoden. S.M.A.R.T-metoden syftar till att ge en näringsriktig och miljöanpassad kost som också innebär liten påverkan på klimatet.

Behandling av matavfall

En viktig strävan ur miljösynpunkt är förstås att minska svinnet i matproduktionen. Men det matavfall som ändå blir kan också användas till något bättre än förbränning. Varje månad samlar vi i Sigtuna kommun in 160 ton matavfall som rötas till biogas. Ett ton matavfall ger tillräckligt med bränsle för att köra bil Sigtuna-Malmö tur och retur. Det blir många klimatsmarta resor per år tack vare våra sopor!

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation