Livsmedel

Målet är att ni som bor och verkar i kommunen ska kunna äta säkra livsmedel. Att ni vet vad maten innehåller och att informationen om maten är korrekt och enkel att förstå.

Livsmedelskontrollen

Miljö- och hälsoskyddskontoret ansvarar för livsmedelskontrollen i Sigtuna kommun. Denna täcker alla typer av livsmedelshantering, som t.ex. restauranger, skolkök, caféer, livsmedelsindustrier och kök på vårdboenden.
Vi kontrollerar inte livsmedelshanteringen i privata hem. Däremot kontrollerar vi t.ex. butiker, importörer och grossister för att veta att den mat och dryck som köps hem hanteras säkert i hela livsmedelskedjan.

Matförgiftning

Om du plötsligt får häftiga magproblem kan du ha blivit matförgiftad. Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret om du tror att du har blivit sjuk av något som du har ätit eller druckit. Du kan också kontakta oss om upptäcker andra brister i livsmedelshanteringen. Mer information hittar du här.

Bedriva livsmedelsverksamhet

Om du ska starta livsmedelsverksamhet i Sigtuna kommun behöver du registrera verksamheten hos miljö- och hälsoskyddskontoret. Detta gäller även om du genomför ett byte av bolagsform eller organisationsnummer. Registreringen behöver vara hos oss senast 14 dagar innan du planerar att starta. Som verksamhetsutövare bär du ansvaret för att de livsmedel du släpper ut på marknaden från ditt företag är säkra.

Dricksvatten

Vatten är vårt vanligaste och allra viktigaste livsmedel. Fastigheter som är anslutna till det kommunala vattennätet får sitt vatten från Görvälns vattenverk. Sigtuna Vatten och Renhållning AB är ansvarig för det kommunala vattnet.

Fastigheter som inte har kommunalt vatten behöver en egen brunn för sin dricksvattenförsörjning. Ägaren av dricksvattenbrunnen bär ansvaret för att kvalitén på dricksvattnet uppfyller de krav som finns och är säkert för människor att dricka.

Det är kommunen som utför den offentliga kontrollen och ser till att verksamheterna uppfyller kraven i dricksvattenföreskrifterna SLVFS 2001:30. Kraven gäller både de stora kommunala vattenverken och de, ofta ganska små, offentliga eller kommersiella dricksvattenanläggningarna. Ex. på livsmedelsverksamheter med dricksvatten är konferensanläggningar, bygdegårdar, vårdboenden, förskolor, livsmedelsföretag med dricksvatten.

Om du har ett vattenverk eller en enskild brunn som försörjer ex. skola, restaurang, vårdhem eller campingplats, behöver vattenverket vara registrerad hos miljö- och hälsoskyddskontoret.

Samfälligheter och föreningar som producerar 10 m3 dricksvatten eller mer per dygn, eller som försörjer fler än 50 personer omfattas också av anmälningsplikt. Mer information hittar du till höger.  

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar