Dricksvatten - egen brunn

Vatten är vårt vanligaste och allra viktigaste livsmedel. Fastigheter som inte är anslutna till det kommunala vattennätet behöver egna vattentäkter för sin dricksvattenförsörjning. Där är det brunnsägaren som ansvarar för vattenkvaliteten.

Eget ansvar

Många fastigheter i kommunen har egen dricksvattenbrunn, så kallad enskild vattentäkt. Det kan vara en naturlig källa, grävd eller borrad brunn. Den som har egen brunn ansvarar själv för vattnets kvalitet och för att ta vattenprov och bekosta analys. För att bevaka kvaliteten på vattnet rekommenderar Livsmedelsverket att man tar vattenprov vart tredje år. Vid frågor, kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret 08-591 266 60. 

Miljö- och hälsoskyddskontoret gör ingen aktiv tillsyn hos enskilda hushåll. Däremot kan nämnden ställa krav på åtgärder om en fastighetsägare hyr ut till någon som själv inte har möjlighet att åtgärda problem med otjänligt vatten.

Läs mer om provtagning av dricksvatten från enskilda brunnar på Livsmedelsverkets hemsida.

Mer information

Ansvaret för vattenfrågor är uppdelat på ett antal centrala myndigheter. Livsmedelsverket ger ut allmänna råd för dricksvatten från enskilda brunnar. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) tillhandahåller information om markfrågor som rör vatten- och energibrunnar för enskilda hushåll. På deras hemsidor finns mer information som är viktig för brunnsägare att ta del av. För dig som vill få fördjupad information om dricksvattenanläggningar finns Livsmedelsverkets vägledning om dricksvatten på Livsmedelsverkets hemsida www.slv.se . För mer information se branschorganisationen Svenskt Vatten www.svensktvatten.se.    

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar

Relaterade länkar