Säkra livsmedel

Lagstiftningen slår fast att livsmedel som säljs och produceras ska vara säkra. Riktig information om livsmedlen ska ges och ingen ska bli sjuk av maten eller lurad. För att kontrollera att lagstiftningen följs genomför kommunerna en offentlig livsmedelskontroll.

Livsmedelskontroll

Livsmedelskontrollen i Sigtuna kommun sköts av miljö- och hälsoskyddskontorets livsmedelsenhet. Enheten följer en årlig kontrollplan som omfattar flera olika typer av kontroller:

  • Nya verksamheter: omfattar helt nya verksamheter och verksamheter som byter ägare. Dessa behöver anmäla om registrering till oss. Efter det att registreringen är gjord kontaktas verksamheten och en inspektion bokas. 
  • Befintliga verksamheter: De flesta livsmedelsverksamheter i kommunen kontrolleras minst en gång per år. Vid inspektionen kontrolleras bla. hantering av livsmedel, hygienen i lokalerna, märkning mm. Vi utför även provtagningar av olika livsmedel. 
  • Projektinriktad kontroll: Vi kan göra projektinriktad kontroll av särskilda branscher eller kontrollområden. 

Händelsestyrd kontroll

Utöver den planerade kontrollen agerar vi också på oplanerade händelser, som tex. misstänkta matförgiftningar, klagomål eller larm från andra myndigheter. Kontrollen på verksamheterna sker både anmält och oanmält.

Ni som upptäcker brister i livsmedelshanteringen när ni t.ex. besöker en restaurang eller butik kan anmäla detta till oss. Se här för mer information.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar