Tillfällig livsmedelshantering

Alla är välkomna att sälja livsmedel till allmänheten på marknader och liknande. Huruvida man behöver tillstånd eller inte beror på om det är ett företag som ska sälja, försäljningens omfattning och risk.

Livsmedelsföretag

Man behöver inte vara ett livsmedelsföretag för att bedriva tillfällig försäljning av livsmedel. Om du är livsmedelsföretagare ska du däremot kunna visa upp ett skriftligt beslut om registrering från miljö- och hälsoskyddskontoret.

Omfattning och risker

För en privatperson är de avgörande frågorna för tillstånd hur ofta försäljningen sker och hur hög risk de varor man säljer har.

I tabellen nedan kan du se inom vilka ramar du kan sälja livsmedel utan att behöva något tillstånd.

Omfattning/Risk

Mkt låg risk
t.ex. bakning av matbröd

Låg- och mellanrisk t.ex. beredning av smörgåsar

Hög risk
t.ex. grillning av rått kött

Tillfälligt, ej viss kontinuitet

20 ggr/år á 1-2 dagar

10 ggr/år á 1-2 dagar

5 ggr/år á 1-2 dagar

Är du osäker så tveka inte att kontakta livsmedelsenheten på miljö- och hälsoskyddskontoret så hjälper vi dig.

Hygienregler

Oavsett om tillstånd krävs eller inte för tillfällig försäljning så ska verksamhetsutövare tänka på följande:

  • Livsmedlen ska tillverkas, förvaras och hanteras på ett sätt som gör dem säkra att äta.
  • Om oförpackade livsmedel säljs utomhus måste de skyddas mot nedsmutsning, t.ex. genom att förvaras under tak eller markis.
  • Livsmedel bör förvaras på ett lämpligt sätt, med anpassade material som är lätta att rengöra. Det är viktigt att följa de temperaturanvisningar som står på förpackningen.

Det är viktigt med den personliga hygienen. Arbeta inte med oförpackade livsmedel om du är sjuk, använd alltid handskar vid sår på händer osv. Den som säljer bör ha kläder som är rena och anpassade till försäljningen.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar