Avgifter och taxa

Miljö- och hälsoskyddskontoret är enligt livsmedelslagstiftningen skyldig att ta ut avgifter för att bekosta kontrollen av livsmedelsföretag. Alla som bedriver en livsmedelverksamhet betalar därför en årlig avgift till miljö- och hälsoskyddskontoret. En avgift tas även ut vid registrering av en livsmedelsanläggning.

Avgifter

I samband med livsmedelsenhetens första kontroll görs en riskklassificering av din verksamhet. Det är en bedömning av de risker som kan uppstå under hanteringen av livsmedel. Bedömningen grundar sig på vilken typ av verksamhet som bedrivs, hantering av råa livsmedel och antal portioner per dag. Riskklassificeringen kommer sedan att ligga till grund för den årliga avgiften.
Betalningsansvar för de årliga avgifterna faller på den som är registrerad verksamhetsutövare den 1:a januari innevarande år. Tänk på att meddela alla förändringar till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Registreringsavgift
- fast avgift för behandling av anmälan om registrering.

1650 kr

Avgift för första årets kontroll
- timavgift för kontroll av ny anläggning

1200 kr/timme

Årlig avgift
- fastställd avgift, beräknad efter taxa och baserad på hur många timmar verksamheten behöver för den årliga kontrollen.

1200 kr/timme

Extra kontroll
- timavgift för extra kontroll vid uppföljning av brister, inklusive befogade klagomål. Även restid och administrativt arbete debiteras, liksom kostnader för eventuell provtagning och analys.

1100 kr/timme

 

Taxa

Aktuell taxa för offentlig kontroll av livsmedel fastställdes av kommunfullmäktige 2018-11-29, §116. För mer information, se information till höger.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar