Vedeldning

Vedeldningen ökar i våra småhusområden. Att elda på rätt sätt är en konst – det handlar både om att skydda hälsan och miljön och behålla grannsämjan.

Vid eldning i braskaminer och vedpannor är det inte ovanligt att grannar störs av röken. Detta kan bero på att husen ligger tätt och att man eldar på fel sätt. I vissa fall beror det på att man eldar med förbjudna saker som sopor, spånskivor, målat eller impregnerat virke som ger upphov till farlig och obehaglig rök.

Hälso- och miljöproblem

Rök innehåller flera hälsoskadliga ämnen som är illaluktande och irriterande för ögon och luftvägar. Många människor, bland annat astmatiker, kan vara känsligare för rökgaser än andra. Ta alltid särskild hänsyn till dina grannar! Moderna hus har ofta mekanisk ventilation. Det innebär att en elektriskt fläkt suger in uteluft dygnet runt till bostaden. Finns det rök i luften ute så sugs den också in i bostaden.

Titta på röken

Du eldar rätt om röken är nästan osynlig vid varmt väder eller vitaktig vid kallt väder. Om röken är svart eller gul tyder det på dålig förbränning eller fel bränsle. Kontrollera röken så att den inte slår ner på grannarnas hus.

Rökgaser

Vid småskalig vedeldning släpps stora mängder miljöfarliga ämnen ut. Därför ska man alltid elda på rätt sätt så att de miljöfarliga utsläppen blir så små som möjligt.

Tips till vedeldare

  • Använd i första hand pellets.
  • Använd torr ved, d v s hugg helst ett år i förväg, lagra veden torrt.
  • Använd miljögodkända pannor, kaminer, braskaminer och spisinsatser.
  • Elda effektivt och miljövänligt.
  • Elda hellre sällan och rejält än småelda.
  • Om du har braskamin så använd den bara till trivseleldning.
  • Om du har vedpanna, komplettera den med en ackumulatorvolym på minst 1500 liter. Då behöver du bara elda en gång per dag för att värma huset.
  • Vid nyinstallation av eldstad behövs bygganmälan. Kontakta Stadsbyggnadskontoret för närmare besked, tel 08-591 260 00.
  • Har du frågor om sotning och tekniska frågor om din eldstad kontakta skorstensfejarmästaren, tel 08-594 420 55.
  • Vill du veta mer om hälsa, miljö och vedeldning, kontakta Miljö- och hälsoskyddskontoret.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Relaterade dokument