Miljö- och hälsoskyddstillsyn

Miljö- och hälsoskyddskontoret arbetar för den politiskt tillsatta miljö- och hälsoskyddsnämnden med att sköta kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Tillsyn och prövning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för prövning och tillsyn enligt en mängd olika lagar, som exempelvis miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. I miljöbalken ingår tillsyn bland annat över miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, kemiska produkter, områdesskydd, avfall och producentansvar. Tillsynsarbetet kan bedrivas genom inspektioner, provtagningar, informationskampanjer samt inventeringar.

Avgifter

Miljö- och hälsoskyddskontoret tar i vissa fall ut en avgift för prövning av tillstånd och anmälningar. Du kan läsa mer om taxor under relaterad information till höger.

Miljöövervakning

Miljö- och hälsoskyddskontoret övervakar även det allmänna miljö- och hälsoskyddsläget inom kommunen Det kan exemeplvis vara luft-eller vattenföroreningar, buller och radon. Inom nämndens ansvar ligger också medverkan i kommunens översikts- och detaljplanering av mark- och vattenanvändning, bostäder samt vägar och industriområden.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar

Relaterade länkar