Inomhusmiljö

Inomhusmiljön påverkar vår hälsa, både hemma och på arbetsplatsen. Klagomål på dålig inomhusmiljö är frågor som miljö- och hälsoskyddskontoret arbetar med dagligen.

Vad menas med dålig inomhusmiljö?

De flesta av oss har någon stött på något som vi upplever som dålig inomhusmiljö. Det kan vara frågor om inomhusklimat (temperatur, drag, ventilation), allergi, luftkvalitet och radon. Miljö- och hälsoskyddskontoret arbetar för att kommuninvånarnas hälsa inte ska påverkas negativt av vistelse i t.ex. bostäder, skolor eller på andra platser dit allmänheten har tillträde.

På arbetsplatser

På arbetsplatser är det Arbetsmiljöverket som arbetar för en bra arbetsmiljö.

I bostadshus

En bostadsrättshavare/hyresgäst ska se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för "störningar som kan vara skadliga för hälsan eller försämra deras bostadsmiljö på ett sätt som inte skäligen bör tålas".

I jordabalken (1970:994) 12 kap. 25 § regleras vad som gäller för hyreslägenheter och i bostadsrättslagen (1991:614) 7 kap. 9 § står att läsa vad som gäller för bostadsrätter.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar