Fukt

Under den svenska sommaren är luftfuktigheten högre än motsvarande kalla period under vintern. Detta beror på att varm luft kan bära mer fukt än vad kall luft kan göra.

En bostad kan ha mellan 20-70 % luftfuktighet under somrarna och i regel under 40 % under vintern.

Imma på fönster

Upptäcker du som lägenhetsinnehavare eller villaägare att ni får imma på fönstrena under sommarhalvåret är det ett varningstecken på att ni har för hög luftfuktighet inomhus vilket kan innebära fukt och mögelproblem om problemet får fortsätta. Om man får imma på fönstrena under sommarhalvåret ska man genast kontakta fastighetsägaren för att be dem reglera och eventuellt åtgärda ventilationen som oftast är bristfällig i dessa fall.

På vintrarna är det vanligt att imma bildas då temperaturen i bostaden är högre än utomhus, vilket kan innebära problem med imma, men som i de allra flesta fall inte är farligt. 

Vanliga konstruktionsbrister

Nedan följer ett antal vanliga konstruktionsbrister och konstruktioner som kan leda till fuktproblem:

  • Trämaterial i kontakt med betong, tex grunden, till exempel ingjutning av impregnerat virke i bottenplattan
  • Sand ovanpå betongplattan med organiskt material som förorening.
  • Otillräcklig dränering runt hus
  • Krypgrunder som inte är tillräckligt ventilerade, särskilt problematiskt under varma sommarmånader då kondens kan bildas i den kalla krypgrunden.
  • Skräpig markbotten bör undvikas, det samlar fukt. Har fukt väl samlats och bundits i en kall källare måste man vädra ut länge.
  • Hus placerade i låglänta områden med högt grundvatten.
  • Stuprännor som inte leder bort från huset i kombination med fel marklutning.

Fuktproblem kan leda till andra skador

Att fukt inte är bra i en lägenhet vet säkert de flesta, men att det kan leda till följdskador är inte lika lätt att förstå.

Byggnadsmaterial är ofta känsliga för fukt och kan bli porösa och lim kan släppa. Ett vanligt exempel är när tapeter släpper från väggarna eller att golv släpper från golvet.

Om fukthalten är hög under en längre period kan man också få problem med mögel, vilket kan kräva sanering. Det är då bättre att upptäcka skadan i tid och åtgärda den snabbt för att slippa mögelsaneringar.

Skadedjur trivs ofta på varma och fuktiga platser, vilket således bör undvikas.

Mögel och fuktiga byggmaterial kan ge kraftiga dofter och även hälsofarliga partiklar vilket inte är bra för människors hälsa.

Om du vill läsa mer

Till höger hittar du länkar till andra myndigheter där du kan läsa mer. Du hittar även Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och ventilation.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterad information