Lukt och ventilation

Främmande och starka dofter kan vara ett tecken på problem i bostaden.

Lukter kan komma från många olika källor, till exempel elektriska apparater, fukt och mögel och vissa typer av byggnadsmaterial. Även möbler som innehåller vissa kemikalier för att förhindra brand, så kallade flamskyddsmedel, kan avge lukt.

Begagnade möbler

Gamla möbler, framförallt soffor med spånskivor eller väggar av spånskivor kan avge lukt. Det beror på de tillsatskemikalier som tidigare användes. Märker man att lukt uppkommit när man köpt begagnade möbler så bör man reagera. Nya möbler bör idag inte innehålla kemikalier i sådan mängd att de är hälsofarliga eller avger främmande lukter.

Ventilation

En tillräcklig och rätt justerad ventilation är grunden för att problem inte ska uppstå, varken med fukt, lukt eller radongaser. Man bör i första hand ta bort källan till problemen, i andra hand kontakta fastighetsägaren för att be dem undersöka och eventuellt åtgärda ventilationen.

Man får inte justera ventilationen själv, eftersom man kan störa ventilationsbalansen i huset vilket kan leda till många andra problem.

Om du vill läsa mer

Till höger hittar du länkar till andra myndigheter där du kan läsa mer. Du hittar även Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterad information