Radon

Radon är efter rökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.

Radonmätning

Mätning av radon i luft ska utföras under minst två månader inom eldningssäsongen, det vill säga inom perioden 1 oktober till 30 april. Mätning av radon i vatten kan beställas året om. Om du vill beställa en mätning rekommenderar miljö- och hälsoskyddskontoret att du tar kontakt med ett ackrediterat laboratorium som går att hitta via Swedac och via Svensk radonförening (se länkar till höger).

Riktvärde för radon

Radonhalten bör ligga under 200 Bequerel (Bq) per kubikmeter luft i bostäder och i lokaler som används för allmänna ändamål. 

Miljömål - God bebyggd miljö

Riksdagen har fastställt miljömål för arbetet med radon i Sverige som innebär att år 2010 ska radonhalten i alla skolor och förskolor vara lägre än 200 Bequerel (Bq) per kubikmeter luft och år 2020 ska radonhalten i alla bostäder vara lägre än 200 Bequerel (Bq) per kubikmeter luft.

Om du vill läsa mer

Till höger hittar du länkar till andra myndigheter där du kan läsa mer om radon. På Folkhälsomyndighetens hemsida hittar du allmänna råd (FOHMFS 2014:16) om radon i inomhusluft.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar