Vad bör jag göra vid höga radonhalter?

Om du har gjort en mätning i ditt hus och resultatet visar på halter som överskrider riktvärdet bör du undersöka varifrån radonet kommer. Du bör även kontrollera att ventilationen fungerar normalt.

Utreda orsaken

Det finns tyvärr ingen generell lösning för att komma åt radon i inomhusmiljön som fungerar för alla. Vilken åtgärd som har bäst effekt måste utredas för varje fastighet för sig. Åtgärderna som man kan välja att utföra är beroende på vart källan till radonet är, om det är själva bygganden, från ditt dricksvatten eller om det kommer från marken. Exempel på olika åtgärder kan exempelvis vara att täta sprickor i huset, täta mot marken, installera en radonsug, byta ut byggnadsmaterial eller installera ett radonfilter till dricksvattnet.

För att komma fram till lämpliga åtgärder som passar för din fastighet så rekommenderar vi på miljö- och hälsoskyddskontoret att du tar kontakt med en konsultfirma som utför radonåtgärder. Konsulter går till exempel att hitta via Gula sidorna (sök på radon), via Swedac och via Svensk radonförening (se länkar till höger).

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar