Temperatur

Alla människor är olika och har olika åsikter om vad som är behaglig temperatur i sin bostad och på sin arbetsplats.

Folkhälsomyndigheten har riktvärden för vad som anses som olägenhet i en bostad, vilka går att läsa i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus (se länk till höger). Temperaturen inomhus bör minst vara 20 grader mätt med en vanlig temperaturmätare. Temperaturen bör även vara minst 18 grader operativ temperatur, som mäts med ett speciellt mätinstrument som även tar hänsyn till väggar och golvs strålningstemperatur. För känsliga personer (exempelvis äldre, rörelsehindrade, personer med ledbesvär och reumatism och personer med lägre ämnesomsättning) bör temperaturen vara minst 2 grader högre.

Vem är ansvarig?

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att se till att du har rätt inomhustemperatur. Om du har problem med att temperaturen antingen är för varm eller för kall i din bostad bör du som första steg kontakta hyresvärden eller styrelsen i den bostadsrättförening du bor i. Om fastighetsägaren inte åtgärdar det eventuella problemet kan du kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret.

Om du vill läsa mer

Till höger hittar du länkar till andra myndigheter där du kan läsa mer. Du hittar även Folkhälsomyndighetens allmänna råd för temperatur inomhus (FOHMFS 2014:17).

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterad information

Relaterad information