Nya tobakslagen

Från och med 1 juli 2019 träder den nya tobakslagen (2018:2088) i kraft. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

 

Nya rökfria miljöer

Lagen kommer framförallt att innebära ett utökat rökförbud på ett antal platser dit allmänheten har tillträde, där man särskilt uppmärksammat:

  • Perronger, busshållplatser, taxizoner och andra områden i anslutning till färdmedel, så som biljettområden och gångbanor.
  • Uteserveringar och områden utanför restauranger och caféer.
  • Inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, exempelvis fotbollsplaner.
  • Lekplatser som allmänheten har tillträde till.
  • Entréer till lokaler som omfattas av rökförbud exempelvis restauranger, kyrkor, detaljhandel, järnvägsstationer och vårdcentraler. 

Lagen omfattar inte enbart cigaretter

Lagen omfattar ett antal tobaks- och tobaksliknande produkter och kommer inte enbart gälla för cigaretter, piptobak eller andra tobaksvaror för rökning. Den gäller även för e-cigaretter, örtprodukter för rökning, vattenpipor samt användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.
 

Vem ansvarar för att lagen följs?

Ansvaret kommer att ligga på den som har den praktiska möjligheten att se till att rökförbudet följs. Den som äger eller på annat sätt disponerar över en lokal, ett utrymme eller ett område utomhus som omfattas av lagen är också den som ansvarar för att rökförbudet efterlevs. För entréer är det den som äger, bedriver verksamhet eller på annat sätt disponerar lokalen innanför entréen som ansvarar att rökförbudet följs.

 

Skyltning

Den som har ansvar för rökförbudet ska genom skyltning tydligt informera om förbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelse röker där räkning inte är tillåten, får denna person avvisas. Bara poliser och ordningsvakter har rätt att avlägsna personer. Den som är ansvarig för att rökförbudet följs har alltså inte laglig rätt att själv avlägsna personer som bryter mot rökförbudet, utan måste ta hjälp av polis eller ordningsvakter.

 

Tillsyn

Miljö- och hälsoskyddskontoret har tillsynsansvaret över de rökfria miljöer som lagen omfattar. 

Till höger hittar du länkar till andra myndigheter där du kan läsa mer. Du hittar även tobakslagen (2018:2088) i sin helhet.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar

Relaterade länkar