Tobaksrökning

Rökning är generellt förbjudet på platser och i lokaler som är avsedda att för gemensamt bruk. Enligt Tobakslagen (1993:581) är rökning bland annat förbjudet i lokaler där pedagogisk verksamhet bedrivs, i sjukvårdslokaler och i serveringslokaler. I vissa lokaler finns krav på rökfria områden. Miljö- och hälsoskyddskontoret arbetar med tillsyn gällande rökfria miljöer med stöd av tobakslagen för att minska allmänhetens exponering för cigarettrök.

På vilka platser är rökning förbjudet?

Nedan följer en lista över platser där rökning är olagligt:

  • I lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus och vid förskolor och fritidshem.
  • I lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård.
  • I lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service och vård.
  • På färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel.
  • I restauranger och på andra serveringsställen, utom när servering sker utomhus.
  • I övriga lokaler där allmänheten har tillträde.

Lokaler med krav på rökfria områden

  • Lokaler för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster
  • Andra lokaler dit allmänheten har tillträde
  • Hotell med mer än ett visst antal rum

Om du vill läsa mer

Till höger hittar du länkar till andra myndigheter där du kan läsa mer. Du hittar även tobakslagen (1993:581) i sin helhet.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar