Giltig behörighet och spridningsutrustning

Den som yrkesmässigt sprider kemiska bekämpningsmedel (klass 1 eller 2) utomhus ska ha giltigt behörighetsutbildning. Behörighetsutbildningen är en grundutbildning (4 dagars kurs) som hålls av Statens jordbruksverk. Genomförd kurs och godkänt provresultat ger den som har fått godkänt på utbildning rätt att använda växtskyddsmedel i klass 1 och 2 efter det att man har anmält eller sökt tillstånd enligt Förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel för den spridning som ska göras. Jordbrukare behöver bara söka tillstånd om man vill spruta inom vattenskyddsområden eller annat skyddsområde. Behörigheten gäller i 5 år och måste förnyas innan det upphör att gälla. Förnyelse gör man genom att gå en fortbildningskurs på en dag.

Kemiska bekämpningsmedel av klass 3 kräver inte behörighet och man får sprida dessa utomhus utan att anmäla eller söka tillstånd. Miljöbalkens kap 2 allmänna hänsynsregler och Förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel gäller även för privatpersoner. Mer information finns på Jordbruksverkets hemsida.

Efter den 26 november 2016 måste alla typer av spridningsutrustningar för yrkesmässig användning genomgå en obligatoriskt funktionstest och vara godkända av Statens jordbruksverk för att få användas. Den som utför testet måste vara anmäld hos Jordbruksverket. Efter tre år måste ett nytt funktionstest göras enligt förordningen (2014:425) om växtskyddsmedel.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar

Relaterade länkar