Information ny lagstiftning om bekämpningsmedel

Den nya lagstiftningen ställer nya krav gällande bl. a skyddsavstånd, plats för påfyllning, mm av spruta, dokumentation av spridning och användandet av integrerat växtskydd

Den nya lagstiftningen om användning av kemiska bekämpningsmedel är

  • Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel.
  • Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) om dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel.
  • Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel
  • Jordbruksverkets föreskrifter (2014:42) om integrerat växtskydd

Lagar och förordningar om bekämpningsmedel som inte gäller längre är Statens naturvårdsverks föreskrifter (1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel, Naturvårdsverkets Allmänna råd 97:3- Spridning av kemiska bekämpningsmedel samt Naturvårdsverkets allmänna råd (2000:7) för tillståndsprövning enligt 14 § SNFS 1997:2 rörande användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation