Kommunen kontrollerar att serveringar lämnar felfri allergiinformation

2016-03-16

Kommunens livsmedelsinspektörer kontrollerade under 2015 om restauranger, caféer och andra serveringsställen kunde lämna korrekt information om vilka allergener (ämnen som kan orsaka allergi eller överkänslighet) som ingår i den mat som serverades. Kontrollerna visade på att många resturanger har koll på allergenerna, men att det kan bli ännu bättre 2016.

På luciadagen 2014 började den s.k. informationsförordningen  att gälla på i Sverige och de andra EU-länderna. Förordningen innehåller regler om hur livsmedel ska märkas eller på annat sätt presenteras. Syftet från lagstiftaren har varit att konsumenterna ska få korrekt information och möjlighet att göra informerade val utifrån hälsomässiga, ekonomiska, miljömässiga, sociala och etiska överväganden.

En av de större förändringarna var att det blev obligatoriskt att kunna lämna information om vilka s.k. allergener som ingår i de oförpackade livsmedel som säljs. Med allergener menas de ämnen som är vanliga orsaker till allergi, eller annan överkänslighet, benämns allergener.

– Tidigare var det enbart obligatoriskt att ge allergiinformation när livsmedel såldes färdigförpackade. Nu gäller kravet även oförpackade livsmedel. För dig som konsument innebär det att när du på café eller restaurang ska kunna få veta om en maträtt eller bakverk t.ex. innehåller ägg, gluten eller soja, säger Tobias Johansson enhetschef på livsmedelsenheten.

Under 2015 var Livsmedelsenheten ute och kontrollerade att restauranger, caféer och andra verksamheter följde de nya reglerna. Delar av dessa kontrollen gjordes inom ramen för ett länsgemensamt kontrollprojekt där nästan alla länets kommuner deltog.

– Inom ramen för vårt projekt kontrollerades 32 restauranger. Av dessa var det 10 som saknade en ändamålsenlig metod för att tala om för konsumenten hur denne fick tillgång till allergiinformationen. I fem fall kom vi fram till att maten innehöll ytterligare allergener än vad restaurangen angivit, säger Tobias Johansson.

Ser man för länet som helhet var vanliga allergener som restaurangerna missat selleri, ägg, senap och spannmål som innehöll gluten.

Under 2016 kommer vi fortsätta arbetet med att informera om de nya reglerna samt kontrollera att de efterföljs. När vi genomförde kontrollerna förra året var lagstiftningen relativt ny. Vi hoppas därför på ett bättre resultat för 2016, avslutar Tobias Johansson.

Fakta om regelverket gällande allergiinformation

  • De nya reglerna innebar att restauranger och caféer ska kunna lämna information till sina gäster om vad maten innehåller för allergener.
  • Med allergener menas i detta fall de allergener ämnen/livsmedel som uppräknas i den s.k. informationsförordningen. Dessa är: glutenhaltig spannmål, jordnötter, nötter (ex. mandel, hasselnöt och valnöt) mjölk, kräftdjur, blötdjur, fisk, ägg, sojabönor, selleri, senap, sesam och lupin samt svaveldioxid och sulfit.
  • Du som gäst ska få informationen muntligt, skriftligt eller på annat tydligt sätt, om vilka allergener som ingår i en rätt eller ett livsmedel som serveras i den aktuella serveringen.
  • När kommunens inspektörer besöker en serverings får företaget visa att de att de har ett fungerade rutiner för att kunna informera sina gäster om vad maten innehåller för allergener.


För mer information, kontakta Tobias Johansson, enhetschef för Livsmedel vid Miljö- och hälsoskyddskontoret, tel 08-5912 66 77, tobias.johansson@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation