Samråd om nytt naturreservat i Rosersberg

2018-07-06

Sigtuna kommun planerar ett nytt naturreservat som omfattar delar av Råbergsskogen strax söder om Rosersbergs centrum. Mellan den 6 juli till och med den 7 september 2018 pågår samråd inför bildandet av naturreservatet Råbergsskogen.

Genom att bilda naturreservatet får området ett starkare skydd. På så sätt kan den biologiska mångfalden av växter och djur stärkas samtidigt som området bevaras och utvecklas för rekreation, friluftsliv och naturupplevelser.

Alla dokument om samrådsförslaget finns tillgängliga på kommunens digitala anslagstavla under tiden 6 juli 2018 till och med 7 september 2018. 

Vill du lämna synpunkter på förslaget ska dessa lämnas skriftligen till kommunen senast den 7 september 2018 på e-post: stadsbyggnadskontoret@sigtuna.se eller via post till Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, 195 85 Märsta. Ange ärendets diarienummer, KS/2018:294.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation