Aktuella projekt

Stadsbyggnadskontoret ansvarar för skötsel och underhåll av kommunens allmänna parker, lekplatser natur och skog.

Vår ambition är att skapa biologisk och upplevelsemässig mångfald.

Borgmästarängen

Borgmästarängen

Borgmästarängen i Sigtuna ska under 2019 rustas upp med byggstart 2 september 2019.

Så kommer parken att se ut

I den nya Borgmästarängen kommer det byggas en lekplats. Det kommer också att monteras upp olika sittgrupper och byggas en scen. Gräsytan på Borgmästarängen kommer att finnas kvar med plats för spel och umgänge och det traditionsenliga midsommarfirandet kommer även fortsättningsvis kunna hållas där.

Arbetet med Borgmästarängen delas in i fem etapper där den sociala trappan, en sittvänlig mötesplats, blir det första delen i projektet.

Trygghet och tillgänglighet − viktigt när parken utformas

Att parken ska kännas trygg och tillgänglig för alla är en viktig del i arbetet. Belysning och placering av planteringar, såsom träd och buskar, har planerats utifrån det perspektivet.

Området runt Borgmästarängen kommer att vara avspärrat från och med byggstart 2 september.

Ta del av skissen över parken här.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation