Hund - en glädje och ett ansvar

Att vara hundägare innebär förutom mycket glädje också ett ansvar. Du är i alla situationer ansvarig för din hund. Generellt får en hund aldrig, även om det inte förekommer koppeltvång, springa lös okontrollerat.

Lokala ordningsföreskrifter

I de lokala ordningsföreskrifterna står att både hundar och katter ska hållas kopplade inom torg, parker och idrottsplatser. Varken hundar eller katter får vistas på begravningsplatser, badplatser, skolgårdar eller gård vid förskola. När hunden eller katten inte hålls kopplad skall den vara märkt så att ägaren kan identifieras.

Tänk också på allergiker och undvik att ta med hunden till offentliga lokaler. Detta gäller inte ledarhund för synskadad person eller polishund i tjänst. Vill du läsa de lokala ordningsföreskrifterna i sin helhet, se länk till höger.

 Hund. Foto: Madelene Broberg

Låt inte hunden störa vilda djur

Enligt § 16 i Lagen om tillsyn över hundar och katter måste hundar dessutom hindras att springa lösa för att inte störa vilda djur under perioden 1 mars till 20 augusti. Hundar ska också hållas kopplade året runt i kommunens naturreservat, vilket står angivet i reservatsbestämmelserna.

Städa efter din hund

Ta ditt ansvar som hundägare och städa efter din hund. De lokala ordningsföreskrifterna fastlägger att inom detaljplanelagt område skall föroreningar efter hundar plockas upp på gator, vägar, gång- och cykelvägar, torg, parker, planteringar och gräsmattor som regelbundet sköts, samt motionsspår. Hundexkrementer tas upp med en plastpåse och läggs i en papperskorg som kommunen tillhandahåller och sköter.
Hundrastgård Foto: Sigtuna kommun

Hundrastgårdar

I Sigtuna kommun finns det 14 hundrastgårdar med en sammanlagd yta på ca 45 000 kvadratmeter. Klicka på kartlänken längst ned på sidan för att se var dessa finns.

En hundrastgård är en inhägnad där hunden kan springa fritt och där det finns tillgång till hundkärl. De första hundrastgårdarna i Sigtuna kommun anlades redan på 60-talet för att förhindra allmän nedskräpning och samtidigt möjliggöra för hundarna röra sig fritt.

Tänk på att

  • Visa hänsyn till andra som utnyttjar hundrastgårdarna.
  • Ingen har ensamrätt i hundrastgården utan flera hundar ska kunna vistas där samtidigt. Vet du med dig att din hund har svårt att umgås med andra hundar bör du vara extra lyhörd när andra hundar och deras ägare kommer till hundrastgården.
  • Städa efter er hund. Det finns hundlatriner i varje hundrastgård. Dessutom har stationer med gratis hundpåsar placerats ut i alla hundrastgårdar och på andra strategiska ställen runt om i kommunen. Hundpåsarna i stationerna är biologiskt nedbrytbara.


Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Relaterade dokument