Här hittar du lekplatser i kommunen

Du hittar hela kartan här.

I Sigtuna kommun finns det 23 allmänna kommunala lekplatser och på dessa strävar vi efter att uppnå en bra balans mellan lekvärde och leksäkerhet.

Säkra lekplatser

Sigtuna kommun ställer stora krav på funktion och säkerhet både vad gäller utrustningen och miljön. Därför ses lekplatserna över kontinuerligt och säkerhetsbesiktigas en gång per år. För att kunna erbjuda bra och säkra lekplatser har kommunen satsat på att utbilda egen personal. 

Om du har frågor kring leksäkerhet eller vil anmäla ett fel under dagtid kan du göra det via vår felanmälan. Övrig tid kan du vid akuta ärenden kontakta SOS-alarm: 08-454 25 66 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation