Parkguide

Parker och stadsgrönska på gator och torg bidrar till att göra vår närmaste miljö levande. Den har betydelse för biologi, klimat och som en del i den vackra staden.  Gröna miljöer påverkar vår hälsa positivt vilket bekräftas av medicinsk forskning.

Parker ska möta många olika behov och vara en trygg och säker mötesplats för alla människor.

Sigtuna kommun vill med väl valda punktinsatser skapa vackra, upplevelserika och säkra gröna miljöer som också kan ge förutsättning för ökad biologisk mångfald för både kommuninvånare och besökare.

Här kan du läsa om parkerna i Sigtuna kommun.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation