Drakegården

Drakegårdens trädgård ligger mellan Torggränd och Laurentii gränd och sträcker sig ned till Strandvägen. Blomsterprakten är stor och här kan besökare uppleva doft, färger och gamla fruktträd.

Närmast byggnaden finns grusgångar och sittplatser som omges av perennrabatter. En trappa leder ned till det huvudsakliga trädgårdsrummet som är uppbyggt med blomsterrabatter på båda sidor om en tydlig mittaxel som leder ned mot Strandpromenaden och Mälaren. På våren tittar hundratals krokusar i olika färger upp ur gräsmatten, lite senare fylls rabatterna av tulpaner innan perennerna tar över. I de centrala rabatterna växer en ros med en speciell orange färg som lyser upp hela parken när den blommar i juli. Idag finns även en stadsodling i parken som sköts av Omställning Sigtuna och en bikupa som bidrar till den biologiska mångfalden. I parken finns en musikpaviljong där det ibland bjuds på musik under sommarhalvårets varma kvällar.

Drakegårdens trädgård är uppbyggd av en mittaxel som flankeras av blomsterrabatter. Foto: Lisa Kennerstedt
Drakegårdens trädgård är uppbyggd av en mittaxel som flankeras av blomsterrabatter.

Under åren har en del omplanteringar gjorts i Drakegårdens trädgård och då har hänsyn tagits till hur trädgården såg ut på 1900-talets början. Trädgården har gjorts om för att möta dagens behov och är idag en prydnadsträdgård med plats för rekreation och vila. I början av 1900-talet var Drakegården främst en nyttoträdgård med mycket frukt, bär och grönsaker som odlades för eget behov. Odlingen har idag helt försvunnit men stora delar av trädgårdens formspråk och planläggning har bevarats.

PLan över hur trädgården såg ut vid förra sekelskiftet. Ritad av: K:G:A: Drake, publicerad i "Gamla Svenska Städer", band III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan över hur trädgården såg ut vid förra sekelskiftet. Ritad av: K:G:A: Drake, publicerad i "Gamla Svenska Städer", band III.

Idag är Drakegården en prydnadsträdgård med plats för rekreation och vila mer än en trädgård för odling. Foto: Lisa Kennerstedt

 

 

 

 

 

 

Idag är Drakegården en prydnadsträdgård med plats för rekreation och vila mer än en trädgård för odling.

Historik

Drakegården är en fastighet där många människor har funnit husrum under årens lopp. En av dem provinsialläkaren Knut Drake af Hagelsrum, som bodde här 1875-1922, har givit gården dess namn. Gården ligger bevarad mitt i Sigtuna stad och är numera den enda tomt i stadskärnan som omfattar ett helt kvarter. Den nuvarande byggnaden uppfördes under 1700-talets första hälft troligtvis efter ritningar av slottsarkitekten Carl Hårleman. Idag har turistbyrån sina lokaler här.
Drakegården sedd från Mälaren. Bildkälla: Arvid Drakes album, Sigtuna museums arkiv.

 

 

 

 

 

 

 

 

Drakegården sedd från sjön. I mitten syns boningshuset, i trädgårdens nedre del fanns två flyglar och närmast stranden två bodar. Bildkälla: Arvid Drakes album, Sigtuna museums arkiv.   
Blomsterrundeln närmast byggnaden. Bildkälla: Harriet och Agneta Hjorts fotosamling, Sigtunamuseums arkiv.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta är det äldsta fotografiet på Drakegården, taget 1869. På bilden syns blomsterrundeln närmast byggnaden och vid den sitter doktor Knut Drakes svärfar med fru och barn. Bildkälla: Harriet och Agnete Hjorts fotosamling, Sigtuna museums arkiv.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation