Strandpromenaden

Vi människor dras till vatten. Vi promenerar längs strandkanten, njuter av en båttur eller åker skridskor om vintern.

I Sigtuna stad har närheten till Mälaren alltid varit av stor betydelse och Sigtuna kommun planerar nu att utveckla hamnen och strandpromenaden för att kontakten med vattnet ska bli ännu bättre. De flesta av de förändringar som vi nu presenterar framgick redan i samband med Rådslag Sigtuna strandlinje 2005.

Strandlinjen Illustration: Fokus arkitektur1. Hamnplan med flera möjligheter

Platsen där båtvarvet ligger i dag kommer att få en ändrad användning framöver. Tanken är att detta ska vara en levande hamnplan med möjlighet till olika användningssätt efter behov. Hamnplanen kommer att i första hand användas  för parkering. Området ska även kunna användas till torghandel, marknadsstånd och möbleras med sittbänkar vid till exempel uppträdanden. Ett antal picknick-bord ska även rymmas i anslutning till Hamnplanen. En ny publik byggnad är också planerad vid Hamnplanen. Förslaget är en 450 kvm stor byggnad i ett våningsplan. Innehållet för denna är ännu inte bestämt annat än den del som ska rymma service för båtgäster. Förutsättningen för denna byggnad är en detaljplan som styr upp byggrätten. Planprocessen för detta är påbörjad och detaljplanen är för närvarande föremål för samråd till och med den 4 juni.

I anslutning till den nya byggnaden kommer Sigtuna Båtklubb att ha möjlighet
till inhägnad yta för upplag av material till hamnverksamheten såsom bommar
och liknande.

2. Ångbåtsbryggan – en välkomnande mötesplats

I sommar kommer ångbåtstrafiken tillbaka och Ångbåtsbryggan blir en ännu viktigare mötesplats än tidigare. Bryggan är i behov av förstärkning under vattenytan och det finns också ett behov av att särskilja körytor från sällskapsytor. Dessa kommer att avskiljas från varandra med hjälp av pollare och markbeläggning.

Sigtuna strandlinjen. Illustration Fokusgruppen3. En levande hamn

Sigtunas hamn och dess båtliv är en viktig del av stadsmiljön. Här finns goda förutsättningar för utveckling och förnyelse. En ny vågbrytare med förankring mot Kolpråmspiren ska anläggas. Den skapar en tydligare rumslig helhet och gör bland annat att gästande båtar slipper ligga på utsidan av piren. De befintliga båtplatserna kommer att flyttas om, men antalet blir det samma som idag.

Sigtuna Båtklubb har dessutom möjlighet att förlänga flera bryggor och ge plats för fler båtar om så önskas. Parkeringsplatserna vid Varvsgränd kommer under båtsäsongen att vara vikta för medlemmar i Sigtuna Båtklubb. Båtägare som vill packa sin båt med förnödenheter kan angöra med sin bil på Hamnplanen och lasta sin vid trädäcket tillfälligt förtöjda båt på ett smidigt sätt. En annan välkommen service för båtfolket är en ny byggnad med WC, dusch och tvätt som planeras på den före detta Varvstomten.

4. Säkrare trafikmiljö vid hamnen

Trafikmiljön vid Strandvägen är bitvis trång och kan ibland upplevas som svårframkomlig och otrygg. För att förbättra trafikmiljön både för bilister, cyklister och gående kommer en del förändringar att genomföras. Strandvägen och Hamngatan blir enkelriktad mellan Sneda gränd och Varvsgränd för att ge bättre plats för oskyddade trafikanter, cyklister och gående i hamnområdet. Enkelriktningen innebär att de bilar som kommer från öster kan köra som tidigare. De som kommer från andra hållet får antingen parkera eller vända vid en nyanlagd vändplan. Genom att en körbana tas bort vid hamnområdet ges istället plats för en gång- och cykelväg. Detta blir en viktig pusselbit för att få en sammanhängande strandpromenad. På Varvsgränd kommer dock den begränsade trafiken och oskyddade trafikanter samsas på en blandgata. I hamnen längs Hamngatan kommer det att gå att parkera som i dag men parkeringsplatserna kommer att arrangeras på tydligare sätt. Strandvägen kommer även att få 5 – 6 nya parkeringsplatser som möjliggörs genom att körbanebredden kan minskas. Vid Varvsgränd och på Hamnplanen tillskapas cirka 40 nya parkeringsplatser.

Sigtuna strandlinje Illustration Fokusgruppen5. Upplevelsebryggor

Sigtuna stads absoluta närhet till Mälarens strand är en unik kvalitet som vi vill ge fler möjlighet att glädjas åt och njuta av. I dag finns en så kallad upplevelsebrygga där man kan få direkt kontakt med vattnet. Nu planeras fler upplevelsebryggor med fasta sittplatser. Bryggorna har formen av fiskar och kommer att döpas efter vanliga fisksorter i Mälaren. Varje ”fisk” har också ett nedsänkt trappsteg där man kan sitta och plaska med fötterna i vattnet. I östra delen av parkrummet kommer det att anläggas ett soldäck i gott vädersträck för den som vill lapa sol och njuta av utsikten. Vid Ångbåtsbryggan finns redan idag ett trädäck där man kan flanera alldelesnära vattnet. Tanken är att denna ska förlängas ända fram till Kolpråmspiren där en ny vågbrytare tar vid. Trädäcken ska kunna utnyttjas som båtplatser för Sigtuna Båtklubb. Vissa delar av trädäcken kommer att göras bredare och förses med sittplatser. Det innebär att man kommer att kunna flanera nära vattnet längs med hela hamnområdet.

Sigtuna strandlinje Illustration Fokusgruppen6. Strandpromenad med lekfulla inslag

Det öppna parkrummet i centrala staden är ett uppskattat inslag i stadsbilden som inspirerar till lek och avkoppling. Detta område ska behålla sin karaktär med sina stora gräsytor och klättervänliga pilträd. Möjligheterna till spontan lek kommer att utvecklas. Några inslag med anspelning på vikingatid och medeltid kan vara att arrangera en stenlabyrint eller ett väl förankrat vikingaskepp på land. Strandpromenaden har nu breddats för att ge bättre utrymme åt både cyklister och gående. Fler träd och planteringar ska försköna området, de befintliga sittplatserna förbättras och det tillkommer även några fler papperskorgar. Minigolfbanan är en uppskattad aktivitet som nu är mogen för utveckling och förbättring. Sigtuna kommun och Sigtuna IF har inlett en dialog om hur detta ska kunna åstadkommas.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation