Den levande betesmarken

Skotska höglandstjuren Silver som betar i Steningedalen. Foto: Sigtuna kommunVi har många betande kor, får och hästar nära tätorterna i Sigtuna kommun. Djuren hjälper oss att hålla landskapet öppet och bidrar till en rikare flora och fauna.

Vi människor har genom årtusenden av djurhållning och jordbruk skapat unika miljöer. Där finns många specialiserade växter och djur som är helt beroende av att marken fortsätter att betas, slåttras och hållas öppen.

Våra moderna jordbruksmetoder och krav på avkastning gör att många av dessa speciella arter är hotade.

Mularnas mumsande ger artrikedom

Resterna av det gamla jordbrukslandskapet är en plats vi ofta upplever som vacker med stora lövträd, stengärdesgårdar och mängder av blommor.

I betesmarker finns växter med låga bladrosetter som klarar sig undan mumsande mular. På slåtterängar, där näringen hela tiden förs bort från ängen när höet skördas, gynnas svagväxande arter. Den varierade växtligheten i dessa miljöer ger också en rik fauna. Många av dessa djurarter är känsliga för störningar och ingrepp, exempelvis gödsling.

Ängar blev till beteshagar

När jordbruksmetoderna blev mer effektiva och bönderna  började odla gräs på åkermark med mycket större avkastning, upphörde slåttern på ängarna i stor utsträckning. Idag finns det lika mycket äng i hela landet som det fanns i en småländsk socken under 1800-talet. De flesta av dagens betesmarker har en gång varit slåtterängar. Under senare tid har även många åkrar blivit beteshagar för framför allt kor och hästar.

Djuren håller landskapet öppet

I Sigtuna kommun finns fortfarande stora områden med värdefulla betes- och ängsmarker kvar. Kommunen arbetar aktivt för att bevara odlingslandskapet genom att sköta våra ängar med slåtter och att låta betesmarker betas. Ofta är det skotska höglandskor du ser beta nära tätorterna i Sigtuna kommun. De har lång päls och kan gå ute året runt, men för att de ska få skydd för väder och vind under vintern har kommunen byggt en ligghall vid Brista fjäll i Steningedalen.

Får och kor hjälper till att hålla landskapet öppet. Ofta arbetar kommunen ihop med privata markägare och lantbrukare för att på bästa sätt bidra till en rikare flora och fauna.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation