Vandringsstigar

Alla naturreservat i kommunen välkomnar besök och en satsning på vandringsstigar gör flera av dem extra tillgängliga. Med tydligt skyltade stigar, kartskyltar längs med stigen, vägvisare och km-uppgifter är det lätt att ge sig ut i våra naturområden.

Sista fenissan

Alla stigar förutom Wenngarnsstigen är gångbara från och med vecka 8, men den sista skyltningen kan pågå till och med mars. Wenngarnsstigen beräknas vara helt klar den 15:e mars.

Steningedalsleden (ca 7,5 km) börjar i Märsta vattenpark bakom stationen och går genom Sköndalsskogens och Steningedalens naturreservat ner till Steningebadet där den ansluter till Upplandsleden. Följer man denna västerut kan man också ansluta till Rävstaleden. Se här för karta.

Rävstaleden är en 8 km lång vandringsstig genom skog och betesmark i Rävsta naturreservat, med gravfält, badplats och flera grillplatser på vägen. Se här för karta
Hällsbostigen är en 4 km lång stig genom trollskogen i Hällsboskogens naturreservat. Här har vi anlagt spänger över blöta partier på stigen, som börjar från elljusspåret. Se här för karta.

Wenngarnsstigen (ca 3,5 km) utgår från Wenngarns slott och rundar Askarehage naturreservat. Stigen går förbi fågeltornet och grillplatsen. Se här för karta.

Wenngarnsstigen ligger i samma reservat som Askarestigen, men har mer lättgångna stigar. Stigen beräknas vara helt klar 15 april 2016.

Askarestigen (ca 2,5 km) går på små stigar genom betesmarken och på en spång över strandängarna i Askarehage naturreservat, förbi fågeltorn och utsiktsplattform. Se här för karta.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation