Trädfällning

Träd är viktiga. Foto: Jan FranzénTräd finns nästan överallt i våra stadsmiljöer, de står längs gator och torg, i parker och bostadsområden. De har en betydelsefull roll i den vackra staden bland annat för det lokala klimatet, den biologiska mångfalden och som identitetsskapare.

Ibland kan träden även vara mycket viktigta för att reglera vattennivån i marken. Träd renar också luften och har en dokumenterat positiv inverkan på människors hälsa.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation