Trädfällningsbestämmelser i Sigtuna

Sigtuna stadskärna med sina gamla, låga hus, lummiga trädgårdar och unika stadsplan är en kulturhistoriskt värdefull miljö av riksintresse. Därför är det viktigt att stadens karaktär bevaras och skyddas. Bebyggelse, stadsmönster men även de många äldre träd som växer i staden har betydelse för denna karaktär. Medan bebyggelsen och stadsmönstret har juridiskt skydd i gällande planer hade träden förr inget skydd, vilket teoretiskt sett hade kunnat resultera i att trädbeståndet på privatägd mark hade kunnat försvinna. För att förhindra detta antog Sigtuna kommun 1996 trädfällningsbestämmelser för stadskärnan.
Sigtunas gröna stadskärna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden visar delar av Sigtunas värdefulla stadskärna

Trädfällningsbestämmelsen innebär att marklov krävs för fällning av träd med stamomfång på mer än 30 centimeter vid cirka 1,5 meter från marken. Detta förhindrar att träd som har stor betydelse för kulturmijlön inom det så kallade inre bevarandeområdet fälls okontrollerat. Bestämmelsen ska dock inte förhindra en normal vård och föryngring av vegetationen.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation