Kommunen kontrollerar handel med vissa receptfria läkemedel

Från och med 1 november 2009 får vissa receptfria läkemedel säljas på andra försäljningsställen än på apotek. Tanken är att tillgängligheten ska öka för konsumenterna.

Anmälan om försäljning

Du som vill sälja receptfria läkemedel ska göra en anmälan till Läkemedelsverket innan försäljningen påbörjas. Information om hur du gör en anmälan finns på Läkemedelsverkets hemsida. Där finns även mer information om lagar och föreskrifter, vilka läkemedel som får säljas och om avgifter. Läkemedelsverket ansvarar för den övergripande tillsynen och har möjlighet att förelägga och förbjuda verksamhet som inte bedrivs i enlighet med lagen.

Kommunen kontrollerar

Kommunen ansvarar för den lokala kontrollen och kontrollerar att återförsäljarna följer reglerna. Om kommunen ser att det finns allvarliga brister i försäljningen rapporteras dessa brister till Läkemedelsverket som då kan vidta åtgärder. 

I Sigtuna kommun utför miljö- och hälsoskyddskontoret kontrollerna.

Avgift för kontrollen

För att finansiera kontorets kostnader för kontrollen har kommunfullmäktige beslutat att alla försäljningsställen som säljer läkemedel ska betala en fast årlig avgift på 2200 kr. Avgiften är densamma oavsett om du väljer att saluföra ett stort eller litet läkemedelssortiment.

Avgiften ska betalas varje kalenderår och tas ut första gången det år som ni anmält till Läkemedelsverket att ni säljer läkemedel. En faktura skickas därför till varje enskilt företag som finns med i Läkemedelsverkets register.

Egenkontrollprogram

Du som säljer receptfria läkemedel är skyldig att utöva egenkontroll över din försäljning och du ska ha ett egenkontrollprogram för verksamheten. Tanken med egenkontrollprogrammet är att underlätta för er och ge er hjälp med att kvalitetssäkra försäljningen. På Läkemedelsverkets hemsida finner du information om vad ditt egenkontrollprogram kan innehålla.

Mer information

För mer information kontakta livsmedelsenheten på miljö- och hälsoskyddskontoret.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar

Relaterade länkar