Vatten

Sigtuna kommun har mycket sjöar och vattendrag. Förutom Mälaren finns även sjön Fysingen. Kommunen arbetar aktivt med att se till att kvalitén i vattenförekomster ökar.

Det livsviktiga vattnet som vi vårdar. Foto: Sigtuna kommunDet livsviktiga vattnet som vi vårdar

Vi arbetar med vattenvård på flera olika sätt i Sigtuna kommun. Ett exempel är Märstaån som sträcker sig från Arlanda i norr till Steninge i söder. På 70-talet grävdes delar av ån ner i en kulvert. Idag kan du följa Märstaåns allt renare vatten i olika miljöer på promenadavstånd från Märsta.

Vattendammarna är inte bara vackra, de har också vattenvårdande funktioner som gynnar ett rikt växt- och djurliv. Genom mångårigt arbete renas vattnet naturligt i ett slingrande åsystem med flera dammar delvis med hjälp av vattenväxter. I dammarna trivs också flera olika fågelarter.

Vatten - både livsmiljö och livsmedel

Vatten är en förutsättning för allt liv på jorden, och är även vårt viktigaste livsmedel. Det förekommer som ytvatten i sjöar och vattendrag och som grundvatten i jord och berg. Sjöar, vattendrag, dammar och pölar är alla viktiga livsmiljöer för olika växter och djur -  många arter är direkt beroende av en viss vattenmiljö för sin överlevnad.

Vad som händer på land påverkar

Markanvändningen kring vattendrag och sjöar, utsläpp av näringsämnen och föroreningar och klimatförändringar påverkar både ekosystemen i våra sjöar och vattendrag och grundvattnets kvalitet.

Fiskar och fiske

Med 33 naturligt förekommande fiskarter är Mälaren Sveriges artrikaste fisksjö. Gädda, abborre, mört, sarv, björkna, braxen, benlöja, gös, sutare och ruda är de vanligaste. Garnsviken i Sigtuna är ett av Mälarens finaste vatten för gös och faren att leka i och i Oxundaån kan du se Upplands landskapsfisk, den sällsynta fisken asp, leka i april. I Mälaren får du fiska fritt med metspö.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation