Våra sjöar och vattendrag

Rosersbergsbäcken. Foto: Sigtuna kommun

Vattnet i kommunens åar är näringsrikt. Det beror på att de rinner genom jordbruksmark som innehåller mycket kväve och fosfor och som förs ut i vattnet. Effekten förstärks om åkrarna är kraftigt gödslade. Näringsämnen från enskilda avlopp och från dagvatten hamnar också i åar och bäckar som transporterar dem vidare till våra sjöar.

Här kan du läsa mer om de olika avrinningsområden som sträcker sig in i Sigtuna kommun.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan