Åkerströmmen

Avrinningsområdet avleds via Holmbroån, Helgöån och Husaån till Åkerströmmen i Åkersberga kommun. Den del av avrinningsområdet som ligger inom kommunen utgörs till största delen av öppen mark/ jordbruksmark. Inga sjöar finns i området.

De arealspecifika näringsförlusterna inom Sigtunadelen bedöms som höga för kväve och fosfor.

Ett kommunalt samarbete pågår mellan de berörda kommunerna inom avrinningsområdet Sigtuna, Norrtälje, Vallentuna och Österåker. Avsikten är att ta fram ett gemensamt recipientkontrollprogram samt gemensamma mål och åtgärder.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan