Verkaån

Ekologisk status

Den ekologiska statusen i Verkaån bedöms vara måttlig. Bedömningen baseras på artsammansättningen av kiselalger. Läs mer om provresultaten i Oxunda vattensamverkans årsrapport och på VISS, Vatteninformationssystem Sverige

Ekologisk status i Verkaån: Måttlig

Utslagsgivande kvalitetsfaktor: Kiselalger

Den ekologiska statusen klassificeras på en femgradig skala: Hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig.

 

Läs mer

Årsrapport Oxunda vattensamverkan 

VISS, Vatteninformationssystem Sverige

Oxunda vattensamverkan 

Klassificering av ekologisk status 

Mätdata finns på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan