Vidboån

Vidboån avrinner norrut via Storån och Sävjaån till Fyrisån och Ekoln. Avrinningsområdet präglas av jord- och skogsbruk. Tre mindre sjöar ligger inom avrinningsområdet: Sigridholmssjön, Nederängssjön och Norrbysjön och samtliga håller på att växa igen. Dålig kunskap finns om vattenkvalitet och närsalttransporter inom avrinningsområdet.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan