Vattenskyddsområden i Sigtuna kommun

Sigtuna kommun har idag totalt fem vattenskyddsområden för grundvatten, varav två är kommunala, Ströms gård och Lunda. De tre övriga vattenskyddsområdena är Bärmö, Bodarna och Venngarn.

Samtliga fem områden fungerar även som vattentäkter. Vattenskyddsområdet Ströms gård omfattar dessutom stora delar av Stockholmsåsen som fungerar som en reservvattentäkt för hela norra Stockholm. Läs mer om vad som gäller inom varje vattenskyddsområde i relaterade dokument till höger.

Tillsyn av vattenskyddsområden

Det är miljö- och hälsoskyddsnämnden som är ansvarig för tillsynen över vattenskyddsområdena enligt vattenskyddsföreskrifterna. Därför är det miljö- och hälsoskyddsnämnden som bland annat beslutar om tillstånd för anläggningar eller verksamheter.

 

VID OLYCKA INOM VATTENSKYDDSOMRÅDET DÄR EN FÖRORENING RISKERAR ATT SPRIDAS TILL GRUNDVATTNET RING RÄDDNINGSTJÄNSTEN 112.

 

Om du är osäker på vad som gäller inom det område du bor eller arbetar i är du välkommen att kontakta oss på miljö- och hälsoskyddskontoret på Sigtuna kommun;

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar