Verksamhet inom skyddsområde

Det är miljö- och hälsoskyddsnämnden som är ansvarig för tillsynen över vattenskyddsområdena enligt vattenskyddsföreskrifterna. Därför är det miljö- och hälsoskyddsnämnden som bland annat beslutar om tillstånd för anläggningar eller verksamheter.

Hur man söker tillstånd för verksamhet inom skyddsområdet

Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret om du vill söka tillstånd för en verksamhet inom vattenskyddsområdet. Tänk på att du behöver tillståndet innan du påverkar en ny verksamhet. Flera typer av verksamheter är förbjudna inom vattenskyddsområdet på grund av att de innebär en risk för grundvattnet. I särskilda fall kan miljö- och hälsoskyddsnämnden ge dispens.

Taxor och avgifter

En avgift tas ut för handläggningen av ansökan om tillstånd och dispens enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Läs mer om taxor under relaterad dokument till höger.

VID OLYCKA INOM VATTENSKYDDSOMRÅDET DÄR EN FÖRORENING RISKERAR ATT SPRIDAS TILL GRUNDVATTNET RING RÄDDNINGSTJÄNSTEN 112.

 

Om du är osäker på vad som gäller inom det område du bor eller arbetar i är du välkommen att kontakta oss på miljö- och hälsoskyddskontoret på Sigtuna kommun;

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar