Arlandarådet

Den 18 maj 2017 inrättade regeringen Arlandarådet. Syftet med Arlandarådet är att bidra till regeringens arbete med att långsiktigt utveckla Arlanda flygplats.

Sigtuna kommun, i egenskap av värdkommun för Stockholm Arlanda Flygplats, representeras i rådet av kommundirektör Christer Wikström. Kommundirektörens uppdrag är att lyfta Sigtuna kommuns intressen kopplat till flygplatsens tillväxt från lokal till nationell nivå.

Läs mer: Faktablad om Arlandrådet

Arlandarådet är ett rådgivande organ till regeringen för utbyte av erfarenheter mellan regeringen och företrädare för myndigheter, statligt ägda bolag, offentlig sektor, näringslivet, intresseorganisationer, forskning och akademi m.fl. Att fler aktörer samverkar kring flygplatsens utveckling är gynnsamt och stärker möjligheterna för vår kommun att utvecklas i takt med flygplatsen.

För mer information kontakta:

Minou Sadeghpour, kommundirektörens stab
08- 591 260 00

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan