Ett seminarium om Arlandaregionen

Arrangör: Arlandaregionens företrädare
Tid: Fredag den 15 februari klockan 8.50-12.00. Frukost serveras från klockan 8.00, efter seminariet bjuds på lunchbuffé.
Plats: SAS Radisson Blu Arlandia Hotel, Kabinvägen 3, Stockholm, Arlanda

ANMÄL DIG SEMINARIET! (senast 29 januari 2019)  

Bland våra talare märks  

  • Per Taube, entreprenör och grundare Gelbakoncernen
  • Andreas Hatzigeorgiou, vd Stockholms handelskammare
  • Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket
  • Lars Berglund, seniorkonsult på WSP Advisory
  • Peter Evansson (S), kommunstyrelsens ordförande Knivsta
  • Peder Grunditz, flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport
  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande Sigtuna
  • Parisa Liljestrand (M), kommunstyrelsens ordförande Vallentuna
  • Oskar Weinmar (M), kommunstyrelsens ordförande Upplands Väsby
  • Minou Sadeghpour, moderator Arlandaregionen 

 

Sveriges och Nordens port till världen – Stockholm Arlanda Airport – är avgörande för svensk närvaro i en global värld. Hur möjliggör vi en fortsatt internationell tillgänglighet? Och hur säkerställer vi samhällsnyttan sett till kompetensförsörjning, bostäder och goda kommunikationer inom Arlandaregionen?  

Vi kan inte vänta. Sveriges attraktionskraft på världens marknader ökar, samtidigt som tillgänglighet inom Arlandaregionen är en utmaning. Om Stockholm Arlanda Airport inte har en stark och hållbar region - hur ska då Arlanda kunna växa? Med flygplatsen och flygplatsstaden i centrum utgör Arlandaregionen en av landets snabbast växande affärsregioner. Funktion och kapacitet är av stor betydelse för en fortsatt expansion. Prioriteringarna på Arlandaregionen måste komma nu!

Var med oss under en förmiddag när vi lyssnar till bland andra Per Taube, entreprenör och grundare av Gelbakoncernen. Vi möter också Lena Erixon, generaldirektör på Trafikverket, och Andreas Hatzigeorgiou, vd Stockholms Handelskammare, som båda ger sin syn på hur vi får en långsiktigt hållbar internationell tillgänglighet. Vidare lyssnar vi till regionens företrädare som verkar för nödvändiga infrastruktursatsningar och ökad samhällsnytta.

Dessutom: Som seminariedeltagare blir du först med att ta del av en rykande färsk rapport som pekar på de samhällsnyttor som en satsning på Arlandaregionen innebär.

Redan anmälda till dagens exklusiva mingel
Var på plats under en dynamisk förmiddag där du möter bland annat regionråd, generaldirektörer, kommunstyrelseordföranden, vd:ar, kommundirektörer, trafikplanerare, styrelseordföranden, mark- och exploateringsingenjörer, regionchefer och ledande representanter för näringslivet.

Om Arlandaregionen
Sedan mer än tio år arbetar de Arlandanära kommunerna Knivsta, Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna tillsammans med Swedavia för att utveckla och stärka fördelarna som Arlanda flygplats ger - inte bara för storstäderna Stockholm och Uppsala, utan även för resten av Sverige och Norden. 

Varmt välkommen till en mycket intressant agenda!   

Så här tar du dig till SAS Radisson Blu Arlandia     

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

bild på datum