Infrastruktur kring Arlanda

För att flygplatsstaden ska kunna utvecklas på ett modernt och hållbart sätt måste tillgängligheten till och inom Airport City Stockholm vara av hög kvalitet. Det ställer krav på effektiva och hållbara transporter i stråket Sigtuna-Märsta-Arlanda.

Detta är en högt prioriterad fråga för Sigtuna kommun. En tydlig ambition i arbetet är att inom flygplatsstaden Airport City Stockholm utveckla stråk med hållbar kollektivtrafikförsörjning med ny och innovativ fordonsteknik samt trafik med elbussar och autonoma fordon.

Se mer: Karta över nödvändiga satsningar på infrastruktur

Infrastruktur och trafik har i Arlandaregionen identifierats som några av de viktigaste förutsättningarna för en hållbar samhällsutveckling och för möjligheterna att kunna bidra till fortsatt tillväxt i samklang med flygplatsens utveckling. För att åstadkomma detta driver parterna i Arlandaregionen följande fyra infrastruktursatsningar

> Förbättrad kapacitet på Ostkustbanan genom ytterligare spår i sin helhet på sträckan Stockholm-Uppsala och med satsningar på funktionella resecentrum i Arlandaregionen.

> Förbättrad kapacitet på väg E4 till och inom Arlandaregionen genom förbättrad framkomlighet med nya körfält och nya samt fullt utbyggda trafikplatser.

> Utbyggd spårinfrastruktur för järnväg mellan Ostkustbanan och Arlandabanan samt en förstärkt koppling för kollektivtrafik mellan Märsta och Stockholm Arlanda Airport och kringliggande flygplatsstad genom spårbunden trafik.

> Förlängd Roslagsbana till Stockholm Arlanda Airport med koppling till Märsta.

För mer information, kontakta:

Lars Sundblad
Senior rådgivare, kommundirektörens stab
08-591 260 00

Karta infrastruktur i Arlandaregionen

Klicka på kartan för att se den större.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan